LG 0 : 0 Kia

Batting

LG
Pos BA AB R H HR RBI BB SO HBP
RF .324 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Oh Ji-hwan #10
SS .247 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ramos #44
1B .243 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kim Hyun-soo #22
LF .285 0 0 0 0 0 0 0 0
DH 0 0 0 0 0 0 0 0
CF .199 0 0 0 0 0 0 0 0
3B .277 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Yoo Kang-nam #27
C .241 0 0 0 0 0 0 0 0
2B .232 0 0 0 0 0 0 0 0
Kia
Pos BA AB R H HR RBI BB SO HBP
CF .293 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Tucker #22
RF .243 0 0 0 0 0 0 0 0
DH .236 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Na Ji-wan #29
LF .173 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Yoo Min-sang #30
1B .182 0 0 0 0 0 0 0 0
C .215 0 0 0 0 0 0 0 0
2B 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Park Chan-ho #25
SS .240 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kim Kyu-sung #14
3B .120 0 0 0 0 0 0 0 0

Pitching

LG
ERA IP NP R ER H HR SO BB HB GS
Wilson #35
0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Kia
ERA IP NP R ER H HR SO BB HB GS
Gagnon #40
0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50

Plays

1st Inning
Batter #1: Hong Chang-ki
1회초 1번타순 초구 전 18:30~ 우천 관련(으)로 경기개시 지연
1회초 1번타순 초구 전 우천 취소
Venue Gwangju Kia Champions Field