Doosan 13 : 3 NC

Batting

Doosan
Pos BA AB R H HR RBI BB SO HBP
RF 2 0 0 0 0 1 0 0
Jo Soo-haeng #9
CF 3 2 1 0 0 0 1 0
3B 4 2 3 0 3 1 1 0
3 Park Kun-woo #37
CF 4 2 2 2 5 1 0 0
Jung Jin-ho #23
RF 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kim Jae-hwan #32
LF 4 1 2 0 0 1 2 0
Kook Hae-seong #15
LF 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Oh Jae-il #36
1B 5 0 0 0 0 0 4 0
6 Evans #44
DH 3 1 1 0 0 1 2 0
Lee Sung-kon #33
DH 1 0 0 0 0 0 1 0
C 4 1 0 0 0 1 2 0
8 Oh Jae-won #24
2B 2 2 1 1 3 2 0 0
Choi Joo-hwan #53
2B 1 0 0 0 0 0 1 0
9 Seo Ye-il #3
SS 4 2 1 0 1 1 1 0
NC
Pos BA AB R H HR RBI BB SO HBP
CF 1 0 0 0 0 1 0 0
Kim Seong-uk #31
CF 3 2 2 1 1 0 1 0
2 Na Sung-bum #47
RF 4 0 0 0 0 1 1 0
2B 5 0 3 0 1 0 0 0
4 Scruggs #35
1B 5 1 2 0 0 0 0 0
3B 2 0 0 0 0 0 1 0
Chi Seok-hoon #10
3B 1 0 0 0 0 0 0 0
Lee Jae-yul #68
PH 1 0 1 0 0 0 0 0
Lim Jung-ho #26
P 0 0 0 0 0 0 0 0
Yoon Soo-ho #41
P 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Lee Ho-joon #27
DH 2 0 0 0 0 0 0 0
Hwang Yun-ho #6
3B 2 0 0 0 0 0 0 0
LF 3 0 2 0 0 0 0 0
Kim Jun-wan #1
LF 0 0 0 0 1 0 0 0
8 Son Si-hyun #13
SS 1 0 1 0 0 0 0 0
Do Tae-hun #65
SS 3 0 1 0 0 0 0 0
9 Park Dae-on #20
C 0 0 0 0 0 0 0 0
Kang Jin-sung #49
PH 1 0 0 0 0 0 1 0
Kim Jong-min #61
C 3 0 0 0 0 0 0 0

Pitching

Doosan
ERA IP NP R ER H HR SO BB HB GS
6 106 1 1 8 0 2 1 0 53
1 15 2 2 3 1 1 0 0
1 12 0 0 1 0 0 0 0
1 20 0 0 0 0 1 1 0
NC
ERA IP NP R ER H HR SO BB HB GS
2 ⅔ 95 9 9 6 1 5 6 0 9
4 ⅓ 73 1 1 2 1 6 2 0
0 ⅔ 18 3 3 3 1 1 1 0
0 ⅔ 11 0 0 0 0 2 0 0
0 ⅔ 6 0 0 0 0 1 0 0

Plays

1st Inning
Batter #1: Min Byung-hun
End of Game
Deciding Hit Seo Ye-il (2nd inning, 1 out, runners on 1,2, RF double)
HR Oh Jae-won (#7, 3rd inning off Jang Hyun-sik, 3 run), Park Kun-woo (#15, 3rd inning off Jung Su-min, 3 run; #16, 8th inning off Min Tae-ho, 2 run), Kim Seong-uk (#2, 7th inning off Kim Seung-hye, 1 run)
2B Seo Ye-il (2nd inning), Kim Jae-hwan (3rd inning), Heo Kyoung-min (8th inning)
GIDP Scruggs (5th inning), Park Kun-woo (6th inning)
WP Jang Hyun-sik (2nd inning)
Umpires Yoon Tae-soo, Jung Jong-su, Moon Seung-hoon, Lee Ki-joong
Venue Masan Baseball Stadium
Attendance 7206
Duration 3:35