SSG 0 : 0 LG

Batting

SSG
Pos BA AB R H HR RBI BB SO HBP
RF .228 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Choi Ji-hoon #54
CF .278 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Choi Jeong #14
DH .280 0 0 0 0 0 0 0 0
2B .190 0 0 0 0 0 0 0 0
SS .294 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ha Jae-hoon #13
LF .258 0 0 0 0 0 0 0 0
3B .232 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kim Min-sik #24
C .308 0 0 0 0 0 0 0 0
1B .125 0 0 0 0 0 0 0 0
LG
Pos BA AB R H HR RBI BB SO HBP
RF .307 0 0 0 0 0 0 0 0
LF .307 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kim Hyun-soo #22
DH .306 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Dean #23
1B .297 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Oh Ji-hwan #10
SS .240 0 0 0 0 0 0 0 0
C .266 0 0 0 0 0 0 0 0
3B .247 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Park Hae-min #17
CF .284 0 0 0 0 0 0 0 0
2B .243 0 0 0 0 0 0 0 0

Pitching

SSG
ERA IP NP R ER H HR SO BB HB GS
Elías #25
0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
LG
ERA IP NP R ER H HR SO BB HB GS
Plutko #45
0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50

Plays

1st Inning
Top of the 1st: SSG Landers at bat
Batter #1: Choo Shin-soo
1회초 1번타순 초구 전 18:00~ 우천 관련(으)로 경기개시 지연
Venue Jamsil Baseball Stadium